midays

Startspot.nl

Als startpagina - Bij je favorieten - Eigen startpagina

Dating

» Meer dating!

Aanmelden

Bekijk of de naam nog vrij is en registreer de naam:

.startspot.nl

Overzicht

pdd-nos

Dit is een site waar ouders van kinderen met diverse handicaps,praten over het wel een wee van hun kind en de daarbij behorende soort handicap

MEE Groningen - raad en daad bij leven met een beperking

MEE Groningen biedt informatie, advies en ondersteuning aan mensen met een beperking of chronische ziekte. Voor jong en oud. Voor direct betrokkenen, maar ook voor ouders of verzorgers.

motorische gehandicapten

Wat is de BOSK? Al ruim 50 jaar is de BOSK dé vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders. Mensen met een aangeboren motorische handicap, een spraaktaalstoornis of een schisis kunnen bij de BOSK terecht. De BOSK geeft informatie, adviseert, brengt lotgenotencontact tot stand en behartigt de belangen van mensen met een motorische handicap

Gehandicapten sport

Onze doelstelling G.S.G. heeft als primaire doel om lichaamsbeweging te bevorderen voor iedereen met een beperking, maar ook om de sociale contacten onderling te stimuleren. Daarnaast is sinds kort een zeer belangrijke doelstelling bijgekomen. Namelijk de integratie en stimulatie om samen te sporten met valide mensen. In onze ogen is dit dé manier om gezamenlijk met elkaar plezier te hebben en prestaties te leveren op een ander niveau. REDEOSS REvalidatie DElft en Omstreken Sport en Spel Redeoss is een vereniging voor mensen met een lichamelijke ofwel een motorische beperking. Naast het aanbod van sport is ontspanning en spel voor ons belangrijk. DE BRUG- provincie Groningen is de organisatie voor sport en bewegen voor mensen met een (verstandelijke) beperking in de provincie Groningen. KIDS UNITED- Kids United is een voetbalclub in Groningen, opgericht door Onno en Margriet Kukler, voor kinderen vanaf 6 jaar met een handicap.

therapie en training

Fysiosportief, het eerste fysiotherapeutisch fitnesscentrum van Groningen

doublepoints

http://www.doublepoints.nl/click/sanny74

FINANCIEEL

TOG-Voor ouders/verzorgers van kinderen met een handicap geldt dat het thuis verzorgen veel extra zorg kost. Om ouders/verzorgers in deze extra zorg tegemoet te komen werd in 1997 de TOG-regeling van kracht. TOG staat tegenwoordig voor 'tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen'. Van oorspong was de tegemoetkoming bedoeld voor ouders/verzorgers van ernstig meervoudig gehandicapte kinderen, maar sinds 2000 is de regeling versoepeld.

logeerboerderijen

logeerboerderijen

ANOTHER WORLD- opvang en time-outs voor jongeren met een gedragsproblematiek STICHTING AMIGO- Stichting Amigo is een professionele organisatie die zich richt op het welzijn van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met gedragsstoornissen. Amigo biedt een scala aan activiteiten, zoals: logeerweekenden, nationale en internationale vakanties, persoonlijke begeleiding, coaching en crisisopvang. De Ganzeborg - In Activiteitencentrum de Ganzenborg vinden cliënten met een verstandelijke en/of psychische beperking een warm huis. Doordat we op kleinschalige wijze begeleiding en ondersteuning bieden, krijgt iedereen veel persoonlijke aandacht. KIDS AT HOME is een professionele organisatie die zich richt op het begeleiden van kinderen met problemen of een achterstand. Verdeeld over zes kantoren in Amsterdam, Hilversum en Groningen, zijn al onze medewerkers minimaal HBO-geschoolde sociaal pedagogisch hulpverleners, die samen met het kind werken aan probleemgebieden die ontstaan zijn door een ontwikkelingsstoornis (bijvoorbeeld Autisme of ADHD) of door problemen in de thuissituatie.

Hulp bij psychische en psychiatrische problemen

LENTIS - Biedt mogelijkheden voor behandeling, ondersteuning en begeleiding bij psychische en psychiatrische problemen. ACCARE - Accare omvat een breed scala aan behandelings- en begeleidingsvormen voor kinderen, jeugdigen en hun ouders/verzorgers. De focus is daarbij steeds gericht op het kind met (het risico op of de verdenking van) psychiatrische problematiek. De doelgroep van Accare bestaat uit kinderen/jongeren van 0-18 jaar (soms doorlopend tot een leeftijd van 23 jaar) met alle mogelijke psychiatrische aandoeningen en uiteenlopende intelligentieniveaus. CEDIN Deskundige dienstverlening in het onderwijs Cedin is een nieuwe innoverende organisatie op het gebied van educatieve dienstverlening in Noord-Nederland. Cedin biedt diensten en produkten aan in het onderwijs. De goed gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers van Cedin kunnen de kwaliteit van uw onderwijs bevorderen en u helpen de efficiency en effectiviteit te verbeteren.Cedin kan u adviseren en ondersteunen op de terreinen: leerlingenzorg onderwijsadvisering en -innovatie management en consultancy Daarnaast kunt u bij Cedin terecht voor diverse vormen van specialistische dienstverlening. De teamleiders van Cedin zijn voor al uw vragen uw eerste aanspreekpunt. Zij zijn u graag van dienst.

Door Sandra i.s.m midays.startspot.nl
Hosting en scripting door: MPlay.nl
Er staan 17 links op deze pagina.
Opmerkingen of suggesties?